Repertoire

Bruckner, Anton - Ave Maria

Ave Maria

Ave, Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

 

Ave Maria
Wees gegroet Maria,
Vol van genade, de Heer is met U.
Gezegend zijt gij onder de vrouwen
en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bidt voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood,
amen.

< vorige pagina