Repertoire

Bruckner, Anton - Graduale ‘Christus factus est’

Christus factus est

Christus factus est pro nobis obediens
usque ad mortem, mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltavit illum et dedit illi nomen,
quod est super omne nomen.
 
Christus is gehoorzaam geworden voor ons,  
zelfs tot de dood, de dood op het kruis.
Daarom heeft God Hem verhoogden gaf Hem de naam
die is boven alle namen.

< vorige pagina