Repertoire

Desprez, Josquin - Ave Maria

Ave Maria, gratia plena,Dominus tecum, Virgo serena.

Ave cuius conceptio,solemni plena gaudio,
celestia, terrestria,nova replet letitia.
Ave cuius nativitas,nostra fuit solemnitas,
ut lucifer lux oriens verum solem preveniens.
Ave pia humilitas,sine viro fecunditas,
cuius annunciatio nostra fuit salvatio.
Ave vera virginitas,immaculata castitas,
cuius purificatio nostra fuit purgatio.
Ave preclara omnibus angelicis virtutibus,
cuius fuit assumptio nostra glorificatio.
 
O Mater Dei, memento mei. Amen.
 
 
Wees gegroet Maria, vol van genade, 
de Heer zij met u, zuivere maagd. 
Wees gegroet, gij, wier ontvangenis,  
vol plechtige vreugde,  
hemelen en aarde vervult  
met nieuwe blijdschap. 
Wees gegroet, gij wier geboorte 
onze heiliging is geweest, 
zoals de Morgenster, het opkomende licht,  
de ware zon vooruitgaat. 
Wees gegroet, gij vrome nederigheid, 
vruchtbaarheid zonder man,  
wier boodschap  
onze redding is geweest. 
Wees gegroet, ware maagdelijkheid, 
onbevlekte kuisheid, 
wier zuivermaking 
onze reiniging is geweest. 
Wees gegroet, gij, verheven boven allen  
door uw engelendeugden, 
wier ten hemel opneming 
onze verheerlijking is geweest. 
 
O Moeder Gods, gedenk mij, 
Amen 

< vorige pagina