Repertoire

Duruflé, Maurice - 4 motets sur des themes Grégoriens: Ubi caritas

4 motets sur des thèmes Grégoriens

Ubi caritas


Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in umum Christi amor.
Exsultemus et in ipso jucundemur.
Timeamus et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus sincero.


Waar liefde is, daar is God.
De liefde van Christus heeft ons verenigd.
Laat ons juichen en blij zijn in Hem.
Laat ons de levende God vrezen
en met een oprecht hart liefhebben.


< vorige pagina