Repertoire

Duruflé, Maurice - Requiem III, Domine Jesu Christe

III  Domine Jesu Christe

Domine Jesu Christe, Rex gloriae,

liberas animas omnium fidelium defunctorum

de poenis inferni et de profundo lacu.

Libera eas de ore leonis,

ne absorbeat eas tartarus,

ne cadant in obscurum.

Sed signifer sanctus Michael

repraesentet eas in lucem sanctam:

quam olim Abrahae promisisti

et semini ejus.

Hostias en preces tibi, Domine,

laudis offerimus.

Tu suscipe pro animabus illis,

quarum hodie memoriam facimus.

Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam

quam olim Abrahae promisisti

et semini ejus.

III  Domine Jesu Christe

Heer Jezus Christus, Koning der heerlijkheid,

bevrijd de zielen van alle gelovige overledenen

van de straffen van de hel en van de diepe afgrond.

Bevrijd hen uit de muil van de leeuw,

opdat de onderwereld hen niet verslinde,

en zij niet in de duisternis vallen.

Maar moge de banierdrager, de heilige Michael,

hen vertegenwoordigen bij het heilige licht,

zoals Gij voorheen aan Abraham heeft beloofd

en aan zijn nageslacht.

Offeranden en gebeden van lof

brengen wij U, Heer.

Neem ze aan voor de zielen van hen

die wij vandaag gedenken.

Laat hen Heer, van de dood overgaan naar het leven,

zoals Gij voorheen aan Abraham heeft beloofd

en aan zijn nageslacht.

 


< vorige pagina