Repertoire

Gabrieli, Andrea - Angelus ad Pastores ait

 Angelus ad pastores ait:
Annuntio vobis gaudium magnum,
quia natus est vobis hodie
salvator mundi.
Parvulus filius hodie natus est nobis,
et vocabitur Deus fortis.
Alleluia.

 

De Engel zei tegen de herders:
"Ik verkondig u grote blijdschap,
want vandaag is geboren de redder van de wereld
Een klein Kind is geboren voor ons vandaag
en hij zal Machtige God genoemd worden
Halleluja

< vorige pagina