Repertoire

Mendelsohn Bartholdi, Felix - Herr nun lässest du deinen diener in Frieden fahre

Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren,

Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren,
wie du verheißen hast.
Denn mein Auge hat deinen Heiland gesehn,
den du bereitet [hast] vor allen Völkern,
daß er ein Licht sei den Heiden,
und zu Preis und Ehre deines Volkes Israel.
Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren,
mein Auge hat deinen Heiland gesehn,
welchen du bereitet,
daß er ein Licht sei den Heiden,
und zum Preise deines Volkes Israel.
Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren.
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem heiligen Geist.
Wie es war zu Anfang, jetzt und immer -
dar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

Heer, U laat nu Uw dienaar in vrede heengaan

Heer, U laat nu Uw dienaar in vrede heengaan,
zoals U gezegd hebt;
want mijn ogen hebben Uw Heiland gezien,
die U gezonden hebt voor alle volkeren,
een licht, tot openbaring voor de heidenen
en tot lof en eer van Uw volk Israël.
 
Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen.

< vorige pagina