Repertoire

Monteverdi, Claudio - Laudate pueri

Laudate pueri

Laudate, pueri, Dominum; laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini, Benedictum ex hoc nunc et usque in sæculum.
A solis ortu usque ad occasum, Laudabile nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus et super cælos gloria ejus.
Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat,
et humilia respicit in cælo et in terra?
Suscitans a terra inopem, et de stercore erigens pauperem:
ut collocet eum cum principibus, cum principibus populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo, matrem filiorum lætantem.

 

Halleluja loof al zijn dienaren
Halleluja! Loof, al zijn dienaren,
looft de naam van de Heer.
De naam van de Heer zij gezegend
van nu af tot in eeuwigheid.
Van de opgang van de zon tot haar
ondergang
is de naam van de Heer lofwaardig.
Verheven boven alle volken is de Heer,
en boven de hemel zijn glorie.
Wie is er als de Heer, onze God,
die zijn verblijf heeft in de hoge?
Hij ziet neer op alle kleinheid
in de hemel en op aarde.
Hij heft de zwakke van de grond,
en uit de drek richt hij de arme op.
Zo plaatst hij hem bij de prinsen,
bij de prinsen van zijn volk.
Hij laat de kinderloze wonen in een huis
als blijde moeder van een kroost.

 

 

< vorige pagina