Repertoire

Monteverdi, Claudio - Maria Vespers, Duo Seraphim

Duo Seraphim, a 3 voci

 
Duo seraphim clambat alter ad alterum:
Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Plena est omnis terra gloria eius.
Tres sunt, qui testimonium dant in coelo:
Pater, Verbum et Spiritus Sanctus:
et hi tres unum sunt.
Sanctus Dominus Deus Sabaoth
Plena est onmis terra Gloria eius.
 
 
Twee Seraphijnen riepen elkaar toe:
'Heilig is de Heer God der Heerscharen!
Vol is heel de aarde van zijn heerlijkheid!'
Drie zijn er, die getuigenis afleggen in de hemel:
De Vader, het Woord en de Heilige Geest:
En deze drie zijn een.
'Heilig is de Heer God der Heerscharen!'
Vol is heel de aarde van zijn heerlijkheid!'

< vorige pagina