Repertoire

Pärt, Arvo - Bogoroditse Djevo

Bogoróditse Djévo

Bogoróditse Djévo, rádujssja,
Blagodátnaja Maríje, Gosspód ssTobóju;
Blagosslovjéna Ty v zhenách i blagosslovjén plod chrjéva Tvojégó,
Jáko Sspássa rodilá jeessí dush náshikh.
 
Verheugt U, o Maagd
Verheugt U, o Goddelijke Maagd 
Maria, vol van genade, de Heer zij met U.
Gezegend zijt gij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht uwer schoot,
want gij hebt het leven gegeven
aan de Redder van onze ziel.

< vorige pagina