Repertoire

Pärt, Arvo - Te deum

Te Deum

Te Deum laudamus; te Dominum confitemur.
Te æternum Patrem omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli, tibi cæli: et universæ Potestates,
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra majestatis gloriæ tuæ.
Te gloriosus Apostolorum chorus,
Te Prophetarum laudabilis numerus,
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia:
Patrem immensæ majestatis;
Venerandum tuum, verum, et unicum Filium;
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriæ, Christe,
Tu Patris sempiternus es Filius.

Tu ad liberandum suscepturus hominem,
     non horruisti Virginis uterum.
Tu devicto mortis aculeo,
     aperuisti credentibus regna cælorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
Judex crederis, esse venturus.
(Hic genuflectitur)
Te ergo quæsumus, tuis famulis subveni,
     quos pretioso sanguine redemisti;
Aeterna fac cum Sanctis tuis in gloria numerari.

Salvum fac populum tuum Domine, et benedic hereditati tuæ.
Et rege eos, et extolle illos, usque in æternum.
Per singulos dies, benedicimus te,
et laudamus nomen tuum in sæculum et in sæculum sæculi.
Dignare Domine die isto sine peccato nos custodire.
Miserere nostri Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua Domine super nos,
     quem admodum speravimus in te.
In te Domine speravi;
     non confundar in æternum.

God, U loven wij; Heer, U prijzen wij.
Eeuwige Vader, U eert de ganse aarde.
U roepen alle engelen, U roepen de hemelen en alle machten,
U roepen de Cherubijnen en Serafijnen onophoudelijk toe:
Heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der heerscharen.
Hemel en aarde zijn vol van de luister van uw heerlijkheid.
U verheerlijkt het roemrijk koor van de apostelen,
U prijst het lofwaardig getal van de profeten,
U looft de heerlijke schare van de martelaren.
Over de gehele aarde belijdt U de Heilige Kerk:
De Vader van de onmetelijke heerlijkheid;
Uw aanbiddelijke, ware en ene Zoon;
Alsmede de Vertrooster, de Heilige Geest.
Gij, Koning van de heerlijkheid, Christus,
Gij zijt de eeuwige Zoon van de Vader.

Gij hebt de schoot van de Maagd niet afgewezen
     om mens te worden voor onze verlossing.
Gij hebt door de overwinning op de zonde en de dood
     het rijk van de hemelen voor de gelovigen geopend.
Gij zetelt aan de rechterhand van God in de heerlijkheid van de Vader.
Wij geloven dat Gij eens als rechter ten oordeel zult komen.
(Hier knielt men)
Daarom smeken wij U: kom uw dienaren te hulp,
     die Gij met uw kostbaar bloed hebt vrijgekocht;
Geef dat zij in de heerlijkheid onder uw heiligen gerekend mogen worden.

Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel.
En bestuur hen, en verhef hen tot in eeuwigheid.
Alle dagen prijzen wij U,
En wij loven uw naam in eeuwigheid, in de eeuwen der eeuwen.
Heer, wil ons heden zonder zonde bewaren.
Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
Laat uw barmhartigheid over ons komen, Heer,
     zoals wij op U hebben vertrouwd.
Op U, Heer, heb ik vertrouwd;
     in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.


< vorige pagina