Repertoire

Rachmaninov, Sergej - Liturgie van Johannes Chrisostomos, Op. 31

Delen uit de Liturgie van Johannes Chrysostomos

Blagoslovi, duše moya, Ghospoda
Blagoslovi, duše moya, Ghospoda,
i fsa vnutrenna moya, ima svatoye Yego,
očiščayuščago fsa bezzakoniya tvoya,
izbavlayaščago ot istleniya život tvoy,
venčayuščago ta milostiyu i ščedrotami,
Blagoslovi, ispolnayuščago vo blagikh šeliniye tvoye,
obnovitsa yako orla yunost tvoya;
 
tvoray milostiniu Ghospod i sudbu fsem obidimim.
Blagoslovi, duše moya, Ghospoda,
i fsa vnutrenna moya, ima svatoye Yego,
Slava Ottsu i Sinu i Svatomu Dukhu,
i nine, i prisno, i vo veki vekov. Amin
 
Slava Ottsu...Yedinorodiy
Slava Ottsu i Sinu i Svatomu Dukhu,
i nine, i prisno, i vo veki vekov. Amin.
Yedinorodniy Sie i Slove Božiy, besmerten siy,
 
i izvoliviy spaseniya našego radi voplotitisa ot Svatiya Bogoroditsi i Prisnodevi Marii,
nepreložno vočelovečiviysa,
raspniysa že, Khriste Bože, smertiyu smert popraviy,
yedin siy Svatiya Troitsi, sproslavayemiy
Ottsu i Svatomu Dukhu, spasi nas.
 
Priidite, poklonimsja
Priidite, poklonimsa i pripadem ko Khristu.
Spasi nas, Sine Božiy, voskresiy iz mertvih,
Poyuhčiya Ti: Alliluya.
 
Kheruvimskaja Pesn’
Iže kheruvimi tayno, obrazujušče,
I životvoraščey Troytse trisvatuyu pesn, pripevayušče, trisvatuyu pesn,
pripevayušče,fsakoye nine, žiteyskoye otložim popečeniye. Amin.
Yako da Tsara fseh podymem,
Angelskimi, nevidimo dorinosima činmi.
Alliluja!
 
Tebe poyem
Tebe poyem, Tebe blagoslovim, Tebe blagodarim, Ghospodi,
i molim, i molimtisa, Bože naš.
 
Otče naš
Otče naš, Iše yesi nanebeseh,
da svatitsa ima Tvoye,
da priidet Tsarstviye Tvoye,
da budet vola Tvoya,
yako na nebesi i na zemli.
Khleb naš nasuščniy dažd nam dnes,
ostavi nam dolgi naša,
yakože i mi ostavlayem dolžnikomnašim:
i ne vvedi nas vo i skušeniye,
no izbavi nas ot lukavago.
 
Slava Ottsu i Mnogolestvovaniye
Amin. Slava Ottsu i Sinu i Svatomu Dukhu
i nine i prisno i vo veki vekov. Amin’.
Ghospodi, pomiluy, Blagoslovi.
Svateyšiya patrarhi pravoslavniya,
preosvaščenniya mitropoliti, arkhiyepiskopi
i yepiskopi, stranu siyu, vlasti, voinstvo i narodyeya,
i fsa pravoslavniya khristani,
Ghospodi, sokhrani ikh na mnogaya leta!
 
Prijs de Heer, mijn ziel
Prijs, mijn ziel, de Heer,
en vergeet niet één van zijn weldaden,
die al uw zonden vergeeft,
die u verlost van de ondergang,
die u kroont met lieflijke goedheid en genade,
Prijs, die vervult in al zijn goedheid, uw wensen
Die u teruggeeft als een adelaar de krachten van uw jeugd;
Die goed doet, God, en rechtspreekt voor alle gekrenkten
 
Zegen, mijn ziel, Heer
en vergeet niet één van zijn weldaden
Eer de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
 
Eer aan de Vader..
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige geest.
Nu en in de eeuwen der eeuwen, Amen.
Eniggeboren Zoon en Woord van God, Gij Die onsterflijk zijt,
en om onze verlossing vlees zijt geworden uit de
Moeder Gods en altijd maagd Maria, die onveranderd mens geworden is
en gekruisigd zijt, Christus onze Heer, de dood door te sterven hebt overwonnen.
Eén van de Heilige Drie-eenheid, Die verheerlijkt wordt met de Vader en de Heilige Geest.
O Christus God, verlos ons.
 
Kom laat ons bidden
Kom laat ons bidden en neerknielen voor Christus.
Red ons, zoon van God die uit de dood is opgestaan
Laten wij tot hem zingen: Alleluja.
 
Cherubijns gezang
Wij die Cherubijnen mystiek belichamen
En het driemaal Heilig zingen van de Drie-eenheid,
Die ons leven geeft, U zei geëerd en geprezen,
Laten wij ons van alle aardse zorgen ontdoen.
Amen.
Want wij willen de Koning van het heelal ontvangen,
En de rangen der engelscharen onzichtbaar begeleiden.
Alleluja!
 
Wij zingen voor U
Wij zingen voor U, Wij loven U, We danken U,
Heer,
En bidden tot U, Onze God.
 
Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Zowel op aarde als in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze
Amen.
 
Eer de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Eer de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
God, erbarm u over ons, wij loven u.
Heilig de orthodoxe patriarchen
Ere de priesters, aartsbisschoppen en bisschoppen,
Dit land, gezag, leger en volk
En alle orthodoxe christenen
Heer, geef hen nog vele jaren!
 

< vorige pagina