Repertoire

Rachmaninov, Sergej - Vespers, 6. Bogoroditse, Devo

Vespers: Bogoróditse

Bogoróditse Dévo
ráduysia, Blagodátnaya Maríye,
Ghospód s Tobóyu.
Blagoslovénna Ti v zhenáh,
i blagoslovén Plod
chréva Tvoyegó yáko Spása rodilá yesí dush náshih.
 
Verheugt U, o Maagd
Maria, vol van genade, de Heer zij met U.
Gezegend zijt gij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht uwer schoot,
want gij hebt het leven gegeven
aan de Redder van onze ziel.
 

< vorige pagina