Repertoire

Rutter, John - Gloria

Gloria Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Gloria in excelsis Deo. Domine Deus, Rex coelestis. Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Domine Deus, Filius Patris. Domine Deus, Rex coelestis. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Gloria in excelsis Deo. Amen. Eer aan God in den hoge,en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U, wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. Eer aan God in den hoge. Heer God, hemelse Koning. God almachtige Vader. Heer, eniggeboren Zoon, Jesus Christus. Heer God, Lam Gods, Heer God, Zoon van de Vader. Heer God, hemelse Koning. Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij dit zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. Want Gij alleen zijt de heilige, Gij alleen de Heer. Gij alleen de allerhoogste, Jesus Christus. Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Eer aan God in den hoge. Amen.
< vorige pagina