Repertoire

Schütz, Heinrich - Das Word ward Fleisch

Das Wort ward Fleisch
und wohnet unter uns,
und wir sahen seine Herrlichkeit,
eine Herrlichkeit als des eingebornen
Sohns vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.
 
 
Het woord is vlees geworden 
en heeft onder ons gewoond, 
en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, 
een heerlijkheid zoals die van de eniggeboren 
Zoon van de Vader, 
vol van genade en waarheid. 

< vorige pagina