Repertoire

Venosa, Carlo Gesualdo di - Misere

Miserere

 
Miserere mei, Deus, secundum magnam
Misericordiam tuam.
 
Et secundum multitudinem miserationum tuarum,
Dele iniquitatem meam.
 
Amplius lava me ab iniquitate mea:
Et a peccato meo munda me.
 
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco:
Et peccatum meum contra me est semper.
 
Tibi soli peccavi, et malum coram te feci:
Ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris.
 
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum:
Et in peccatis concepit me mater mea.
 
Ecce enim veritatem dilexisti :
Incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.
 
Asparges me hysopo, et mundabor:
Lavabis me, et super nivem dealbabor.
 
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam:
Et exsultabunt ossa humiliata.
 
Averte faciem tuam a peccatis meis:
Et omnes iniquitates meas dele.
 
Cor mundum crea in me, Deus:
Et spiritum rectum innova in visceribus meis.
 
Ne projicias me a facie tua:
Et spiritum sanctum tuum ne aufer as a me.
 
Redde mihilaetitiam salutaris tui:
Et spiritu principali confirmame.
 
Docebo iniquos vias tuas:
Et impii ad te convertentur.
 
Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae:
Et exsultabit linqua mea justitiam tuam.
 
Domine, labia mea aperies:
Et os meum adnuntiabit laudem tuam.
 
Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique:
Holocaustis non delectaberis.
 
Sacrificium Deo spiritus contribulatus:
Cor contritum, et humiliatum, Deus, non despicies.
 
Benigne fac Domine, in bona voluntate tua Sion:
Et aedificentur muri Jerusalem.
 
Tunc acceptabis sacrificium justitiae, oblationes, et holocausta:
Tunc imponent super altare tuum vitulos.
 
Wees mij genadig, God, in uw trouw,
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.
 
Ik ken mijn wandaden,
ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,
tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.
 
Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn
en uw oordeel zuiver.
Ik was al schuldig toen ik werd geboren,
al zondig toen mijn moeder mij ontving,
 maar u wilt dat waarheid mij vervult,
u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.
 
Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein,
was mij en ik word witter dan sneeuw.
Laat mij vreugde en blijdschap horen:
u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.
Sluit uw ogen voor mijn zonden
en doe heel mijn schuld teniet.
 
Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.
 
Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren,
en zullen zondaars terugkeren tot u.
U bent de God die mij redt,
bevrijd mij, God, van de dreigende dood
 
en ik zal juichen om uw gerechtigheid.
Ontsluit mijn lippen, Heer,
en mijn mond zal uw lof verkondigen.
 
U wilt van mij geen offerdieren,
in brandoffers schept u geen behagen.
Het offer voor God is een gebroken geest;
een gebroken en verbrijzeld hart
zult u, God, niet verachten.
 
Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed,
bouw de muren van Jeruzalem weer op.
Dan zult u de juiste offers aanvaarden,
offers in hun geheel verbrand,
dan legt men stieren op uw altaar.

< vorige pagina