Repertoire

Walton, William - Set me as a seal upon thine heart

Set me as a seal upon thine heart

Set me as a seal upon thine heart,
As a seal upon thine arm.
For love is strong as death;
Many waters cannot quench love,
Neither can the floods drown it;
Set me as a seal upon thin heart,
as a seal upon thine arm.
For love is strong as death.

Leg mij als een zegel aan uw hart

Leg mij als een zegel aan uw hart,
als een zegel aan uw arm.
Want de liefde is sterk als de dood ;
Vele wateren kunnen de liefde niet blussen,
noch spoelen de rivieren haar weg.
Leg mij als een zegel aan uw hart,
als een zegel aan uw arm.
Want sterk als de dood is de liefde.

< vorige pagina