Repertoire

Zelenka, Jan Dismas - Requiem (ZWV 48)

Introïtus

Requiem aeternam dona ei, Domine.
Et lux perpetua luceat ei.
 
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem
exaudi orationem meam
ad te omnis caro veniet.
 
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
 
Sequentia
1. Dies irae, dies illa,
   solvet saeclum in favilla:
   teste David cum Sibylla.
2. Quantus tremor est futurus,
   quando judex est venturus,
   cuncta stricte discussures!
7. Quid sum miser tunc dicturus?
   Quem patronum rogaturus?
   Cum vix justus sit securus.
8. Rex tremendae majestatis,
   qui salvandos salvas gratis,
   salva me, fons pietatis.
3. Tuba mirum spargens sonum,
   per sepulcra regionum,
   coget omnes ante thronum.
9. Recordare Jesu pie,
   quod sum causa tuae viae:
   ne me perdas illa die.
10. Quaerens me, sedisti lassus
   redemisti crucem passus:
   tantus labor non sit cassus.
4. Mors stupebit et natura,
   cum resurget creatura,
   judicanti responsura.
11. Juste judex ultionis,
   donum fac remissionis,
   ante diem rationis.
12. Ingemisco, tamquam reus:
   culpa rubet vultus meus:
   supplicanti parce Deus.
5. Liber scriptus proferetur,
   in quo totum continetur,
   unde mundus judicetur.
13. Qui Mariam absolvisti,
   et latronem exaudisti,
   mihi quoque spem dedisti.
14. Preces meae non sunt dignae:
   sed tu bonus fac benigne,
   ne perenni cremer igne.
6. Judex ergo cum sedebit,
   quidquid latet apparebit:
   nil inultum remanebit.
15. Inter oves locum praesta,
   et ab haedis me sequestra,
   statuens in parte��dextra.
16. Confutatis maledictis,
   flammis acribus addictis,
   voca me cum benedictus.
17. Oro supplex et acclinis,
   cor contritum quasi cinis:
   gere curam mei finis.
18. Lacrimosa dies illa,
   qua resurget ex favilla;
19. Judicandus homo reus:
   huic ergo parce Deus.
   Pie Jesu Domine,
   dona ei requiem.
 
Offertorium
Domine Iesu Christe, Rex gloriae,
 
Libera animas omnium fidelium
defunctorum
de poenis inferni,
et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum:
sed signifer sanctus Michael,
repraesentet eas in lucem sanctam:
quam olim Abrahae promisisti,
et semini ejus.
 
Hostias et preces
tibi Domine laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti
en semini ejus.
 
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.
 
Benedictus
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Osanna in excelsis.
 
Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona ei requiem sempiternam.
 
Communio
Lux aeterna luceat ei, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
 
Requiem aeternam dona ei, Domine.
Et lux perpetua luceat ei.

 

Introïtus
Geef hem, Heer, de eeuwige rust.
En doe een voortdurend licht over hem schijnen.
 
U komt de lofzang toe, Heer in Sion,
en voor U wordt de gelofte in Jerusalem vervuld
verhoor mijn gebed tot U komt al wat leeft.
 
Heer ontferm U.
Christus ontferm U.
Heer ontferm U.
 
Sequentia
1. Dag van toorn, beruchte dag, die de wereld tot as zal verteren:
naar de getuigenis van David en de Sybille.
2. Welk een schrik zal dan ontstaan, wanneer de Rechter zal komen
om alles streng te oordelen!
7. Wat zal ik, ellendige, dan zeggen?
Wie als voorspraak vragen?
Als zelfs een rechtvaardige nauwelijks veilig is.
8. Koning vol angstaanjagende majesteit,
die zaligen redt uit genade, redt ook mij, bron van barmhartigheid.
3. De bazuin die een wonderbaarlijk signaal geeft,
over de graven van de wereld, zal allen dagen voor de troon.
9. Gedenk toch, barmhartige Jesus, dat ik de reden van Uw leven ben:
laat mij niet omkomen op die dag.
10. Gij hebt mij verlost door het kruis te lijden:
laat zulk een moeite niet vergeefs zijn.
4. Dood en natuur zullen verbijsterd staan,
wanneer elk schepsel zal herrijzen, om rekenschap af te leggen
aan de rechter.
11. Rechtschapen rechter van wraak,
beloon de gave van vergeving, voor de dag van vergelding.
12. Ik zucht als een beklaagde:
schaamrood kleurt mijn gelaat:
spaar toch een smekeling, o God.
5. Het geschreven boek zal tevoorschijn komen,
waarin alles vervat is, waarnaar de wereld geoordeeld zal worden.
13. Gij die Maria hebt vrijgesproken, en de rover hebt verhoord,
Gij hebt ook mij hoop gegeven.
14. Mijn gebeden zijn niet waardig:
maar Gij, goedheid, heb genade, opdat ik niet zal branden
in eeuwig vuur.
6. Wanneer de rechter dan gezeten is, zal alles wat verborgen is
aan het licht komen: niets zal ongewroken blijven.
15. Geef mij een plaats tussen de schapen,
en wil mij van de bokken verwijderd houden,
doe mij staan aan Uw rechterhand.
16. Als de verdoemden veroordeeld zijn,
ten prooi aan felle vlammen, roep mij dan bij de gezegenden.
17. Ik bidt U als een smekeling, terneergebogen,
het hart verteerd als as: draag zorg voor mijn einde.
18. Tranenrijk is die dag, waarop de schuldige mens
uit as zal herrijzen;
19. Om geoordeeld te worden: spaar hem dan, God.
Barmhartige Heer Jezus, geef hem rust.
 
Offertorium
Heer Jezus Christus,
Koning van de heerlijkheid,
 
Verlos de zielen van alle overleden gelovigen
van de pijnen van de hel,
en van de diepe poel:
bevrijdt hen uit de muil van de leeuw,
opdat het dodenrijk hen niet verslinde,
noch dat zij vallen in de duisternis:
maar laat de banierdrager, de heilige Michael,
hen leiden naar het heilige licht:
dat Gij eertijds aan Abraham hebt beloofd,
en aan zijn nageslacht
 
Offergaven en lofgebeden, Heer, bieden wij U aan:
aanvaard ze voor de zielen,
van hen die wij heden gedenken:
doe hen, Heer, van de dood overgaan naar het leven.
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer,
de God der Heerschare.
Vol zijn hemel en aarde
van Uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
 
Gezegend Hij
die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
 
Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
geef hem eeuwige rust.
 
Communio
Het eeuwige licht verlichte hem, Heer,
met uw heiligen in eeuwigheid,
want Gij zijt liefdevol.
Geef hem, Heer, de eeuwige rust.
 
En doe een voortdurend licht over
hem schijnen.

< vorige pagina