Koorreis

 

Koorreis
 
Veel koren maken reisjes. Concerten in den vreemde trekken in het algemeen echter weinig publiek. In Leipzig zit niemand te wachten op het zoveelste Bachkoor uit Nederland. Vaak zingen in lege kerken dus. ’s Avonds in de hotelbar wordt de teleurstelling over de geringe belangstelling weggedronken. Dan worden heel andere liederen aangeheven. En komt het belangrijkste doel van de kooreis naar voren: bevordering van de onderlinge saamhorigheid, En dat is weer goed voor prachtige concerten voor het eigen publiek thuis, in volle zalen.