Lady Speakster

Een column over een eigenaardig fenomeen

 

Lady Speakster
 
In de Achterhoek maken veel koren en orkesten gebruik van een zgn. ladyspeaker. Deze vrouw (ook wel –speakster) genoemd, praat de verschillende muziekstukken aan elkaar. Een familielid dat het beste “Hollands” spreekt wordt daarvoor aangewezen. Dit levert vaak tenenkrommende taferelen op. Slappe verhaaltjes, overbodige informatie, kwinkslagen die niet grappig zijn, slecht voorgedragen, verkeerd uitgesproken, toch nog een accent. Al met al wekt zo’n ladyspeakster veel irritatie op en doet dan nogal eens afbreuk aan de muzikale beleving. Een ladyspeakster is eigenlijk alleen zinvol als koor of orkest niet veel voorstellen en/of vervelende muziek brengen. Maar dan moet je ook een hele goeie nemen. Voor het overige: weg met de ladyspeakster.
 
3 juni 2010