Repertoire

Bach, Johann Sebastian - Hohe Messe

Bach, Johann Sebastian

Kyrie

Koor
Kyrie eleison
 
Duet (sopraan, counter-tenor)
Christe eleison
 
Koor
Kyrie eleison
Gloria
Koor
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
 
Aria (sopraan)
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.
 
Koor
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
 
Duet (sopraan, tenor)
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens;
Domine Fili unigenite
Jesu Christe altissime.
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.
 
Koor
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
 
Aria (counter-tenor)
Qui sedes ad dexteram Patris
miserere nobis.
 
Aria (bas)
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus Jesu Christe.
 
Koor
Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris, amen.
 
Symbolum Nicenum (Credo)
Koor
Credo in unum Deum.
 
Koor
Patrem omnipotentem, factorem coeli et
terrae, visibilium omnium
et invisibilium.
 
Duet (sopraan, counter-tenor)
Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum et ex Patre
natum ante omnia secula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum Verum de Deo vero,
genitum, non factum consubstatialem
Patri, per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter
nostram salutem descendit de coelis.
Et incarnatus est
de Spiritu sancto ex Maria virgine
et homo factus est.
 
Koor
Et incarnatus est
de Spiritu sancto ex maria virgine
et homo factus est.
 
Koor
Crucifius etiam pro nobis sub Pontio
Pilato, passus et sepultus est.
 
Koor
Et resurrexit tertia die
secundum scripturas,
et ascendit in coelum,
sedet ad dexteram Dei Patris,
et iterum venturus est cum gloria
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.
 
Aria (bas)
Et in Spiritum sanctum Dominum
et vivificantem Dominum,
qui ex Patre Filioque procedit,
qui cum Patre et Filio simul adoratur,
et conglorificatur;
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam
et apostolicam ecclesiam.
 
Koor
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum.
 
Koor
Et exspecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi seculi, amen.
 
Sanctus
Koor
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria ejus.
 
Osanna, Benedictus,
Agnus dei en Dona nobis Pacem
Koor
Osanna in excelsis.
 
Aria (tenor)
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
 
Koor
Osanna in excelsis.
 
Aria (counter-tenor)
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
 
Koor
Dona nobis pacem.
 
 
 
 
Kyrie
Koor
Heer ontferm U
 
Duet (sopraan, counter-tenor)
Christus ontferm u
 
Koor
Heer ontferm U
Gloria
Koor
Eer aan God in de hoge.
En vrede op aarde aan de mensen
die hij liefheeft.
Aria (sopraan)
Wij loven U, wij zegenen U,
wij aanbidden U, wij verheerlijken U.
 
Koor
Wij zeggen U dank
voor Uw grote heerlijkheid.
 
Duet (sopraan, tenor)
Heer God, hemelse Koning,
almachtige Vader;
Heer eniggeboren Zoon
Jezus Christus.
Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader.
 
Koor
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaardt ons gebed.
Aria (counter-tenor)
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
 
Aria (bas)
Want Gij alleen zijt de heilige,
Gij alleen de Heer,
Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus.
 
Koor
Met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader, amen.
 
Symbolum Nicenum (Credo)
Koor
Ik geloof in één God.
 
Koor
de almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar
en onzichtbaar is.
 
Duet (sopraan, counter-tenor)
En in één Heer Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden
geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God,
geboren, niet geschapen, in wezen één met de
Vader, door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons mensen en omwille van
ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de maagd Maria,
en is mens geworden.
 
Koor
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de maagd Maria,
en is mens geworden.
 
Koor
Hij werd voor ons gekruisigd, heeft geleden
onder Pontius Pilatus en is begraven.
 
Koor
Hij is verrezen op de derde dag,
volgens de Schriften,
Hij is opgestegen ten hemel,
zit aan de rechterhand van God de Vader,
Hij zal terugkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden,
en aan zijn rijk komt geen einde.
 
Aria (bas)
Ik geloof in de heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft,
die voortkomt uit de Vader en de Zoon,
die met de Vader en de Zoon tezamen
wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de Profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke
en apostolische kerk.
 
Koor
Ik belijd één doopsel
tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden.
 
Koor
Ik verwacht de opstanding van de doden,
en het leven van het komend rijk, amen.
Sanctus
Koor
Heilig, heilig, heilig
de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde
van Uw heerlijkheid.
Osanna, Benedictus,
Agnus dei en Dona nobis Pacem
Koor
Hosanna in de hoge.
 
Aria (tenor)
Gezegend Hij die komt
in de naam des Heren.
 
Koor
Hosanna in den hoge.
 
Aria (counter-tenor)
Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
 
Koor
Geef ons de vrede.
 
 
 

< vorige pagina