Repertoire

Beethoven, Ludwig von - Missa Solemnis, Sanctus

Sanctus

 
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth;
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.
 
Heilig, heilig, heilig,
De Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

< vorige pagina