Repertoire

Brahms, Johannes - Warum is das Licht gegeben dem Mühsehligen?

Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen,
Und das Leben den betrübten Herzen,
Die des Todes warten und kommt nicht,
Und grüben ihn wohl aus dem Verborgenen,
Die sich fast freuen und sind fröhlich,
Dass sie das Grab bekommen,
Und dem Manne, dess Weg verborgen ist,
Und Gott vor ihm denselben bedecket?

Waarom is het licht gegeven aan de ongelukkigen
en het leven aan de bedroefde harten?
Zij wachten op de dood, maar die komt niet,
zij zouden hem wel willen opgraven uit de diepte;
zij verheugen zich bijna en zijn blij
dat ze hun graf in mogen.
En aan de man wiens weg verborgen is,
omdat God die voor hem heeft bedekt.

Lasset uns unser Herz
Samt den Händen aufheben
Zu Gott im Himmel.
Laten wij ons hart en onze handen
opheffen tot God in de hemel.
Siehe, wir preisen selig,
Die erduldet haben.
Die Geduld Hiob habt ihr gehöret,
Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen;
Denn der Herr ist barmherzig,
Und ein Erbarmer.

Zie, wij prijzen hen zalig
die geduld hebben gehad.
Van het geduld van Job hebt u gehoord
en het einde van de Heer hebt u gezien;
want de Heer is barmhartig
en hij ontfermt zich.

Mit Fried und Freud ich fahr dahin,
In Gottes Willen,
Getrost ist mir mein Herz und Sinn,
Sanft und stille.
Wie Gott mir verheissen hat:
Der Tod ist mir Schlaf worden.

In vrede en vreugde ga ik in
tot Gods wil.
Getroost is mijn hart en mijn geest,
zacht en stil.
Zoals God mij heeft beloofd:
de dood is voor mij als slaap geworden.


< vorige pagina