Repertoire

Bremer, Jetse - Er is een kindeke geboren

Er is een kindeke geboren op d'aard

Er is een kindeke geboren op d’aard,
‘t kwam op de aarde voor ons allegaar,
‘t kwam op de aarde en ‘t had er geen huis
‘t kwam op de aarde en ‘t droeg al zijn kruis.
 
Er is een kindeke geboren in ‘t strooi,
‘t lag in een kribbe gedekt met wat hooi
‘t had twee schoon oogkens zo zwart als laget*,
Twee blozende kaakjes dat stond hem zo net.
 
‘t Keek naar zijn moeder en ‘t lachte zo snel,
‘t kende de liefde zijns moeders zo wel.
‘t keek naar zijn vader en ‘t lachte zo snel,
‘t kende de liefde zijn vaders zo wel.
‘t kwam op de aarde voor ons allemaal,
en ‘t wenst ons een zalig nieuwjaar.
 
*)laget = git, zwarte barnsteen, agaat

< vorige pagina