Repertoire

Bremer, Jetse - Hoe leit dit kindeken

Hoe leit dit kindeke

 
Hoe leit dit kindeken hier in de kou,
ziet eens hoe alle zijn ledekens* beven,
ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!
Na na na na na na
kindeken teer, ei, zwijg toch stil, sus, sus, en krijt niet meer.
 
Sa, ras dan, herderkens komt naar den stal.
Speelt een zoet liedeken voor dit teer lammeken.
Mij dunkt het nu wel haast wat slapen zal,
Na na na na na na
kindeken teer, ei, zwijg toch stil, sus, sus, en krijt niet meer.
 
En gij, o engelkens komt hier ook bij.
Zingt een motetteken voor uwen koning,
wilt hem vermaken door uw melodij:
Na na na na na na
kindeken teer, ei, zwijg toch stil, sus, sus, en krijt niet meer.
 
*) ledematen

< vorige pagina