Repertoire

Monteverdi, Claudio - Maria Vespers, Ave maris stella

Ave maris stella, a 8 voci
 
Ave maris stella,
Dei mater alma
atque semper virgo
felix coeli porta
Sumens illud Ave
Gabrielis ore:
funda nos in pace,
mutans Evae nomen.
Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.
Montra te esse matrem,
sumat per te preces,
qui pro nobis natus,
tulit esse tuus
 
Virgo singularis
inter omnes mitis,
nos culpis solutos,
mitis fac et castos.
Vitam praesta puram,
iter para tutum,
ut videntes Jesum
semper collaetemur.
Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
tribus honor unus. Amen
 
 
Wees gegroet, sterre der zee
voedende moeder van God,
voor altijd maagd,
gelukzalige poort van de hemel.
Gij die dit Ave vernam
uit de mond van Gabriël
grondvest ons in de vrede
door de naam van Eva om te keren.
Maak de boeien van de zondaars los,
schenk het licht aan de blinden,
verdrijf onze kwalen,
werk voor al het goede.
Toon dat U moeder bent:
moge Hij door U onze gebeden ontvangen,
Hij die voor ons geboren is,
zich verwaardigd heeft uw Zoon te zijn.
Maagd zonder weerga,
zachtmoedig temidden van ons allen,
Maak ons, bevrijd van onze schuld,
zachtmoedig en kuis.
Geef ons een zuiver leven,
bereid ons een veilige weg,
zodat wij na Jezus gezien te hebben
ons voor altijd kunnen verheugen.
Lof zij aan God de Vader,
roem aan Christus, de allerhoogste,
en aan de Heilige Geest,
één lofprijzing aan hen drieën. Amen

< vorige pagina