Contributie

De contributie voor leden

De contributie bedraagt per maand € 28,- Bankrekening NL78RABO0158029305 t.n.v. Oost Nederlands Kamerkoor