Concert op maat

Voor de concerten van het Oost-Nederlands Kamerkoor is altijd veel belangstelling, of dat nu is voor een uitgebreid concert met solisten en orkest of voor de a-capella-uitvoeringen

Ons publiek komt van heinde en verre naar Doetinchem en er staan soms lange rijen op het Simonsplein bij de Catharinakerk.
Het publiek vormt een dwarsdoorsnede van muziekminnend Nederland. Van jong tot oud, mannen en vrouwen, afkomstig uit verschillende regio's. Veel toehoorders zijn zelf actieve beoefenaars van koormuziek en komen om geinspireerd te worden voor hun eigen muziekpraktijk. Maar ook kent het koor vaste bezoekers die het al jarenlang een warm hart toedragen. Zij brengen ook vaak nieuwe gezichten mee. De gasten van onze  vaste concertbezoekers worden niet zelden nieuwe ambassadeurs van het Oost-Nederlands Kamerkoor. Veel toehoorders behoren tot een vaste groep die de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen.
In de pauzes wordt natuurlijk veel over muziek gepraat, maar ook worden menigmaal banden aangeknoopt of aangehaald op zakelijk niveau.

Om grote producties vaker te kunnen uitvoeren is het voor ons belangrijk om financieel nieuwe bronnen aan te boren. Zodoende kunnen nog meer mensen naar ons komen luisteren.