Wat krijg ik als sponsor

Voordelen van sponsorcontracten

Een sponsorcontract levert wederzijds voordelen op. De sponsor toont aan zijn klanten belang te hechten aan cultuur in de regio. Sommige van die klanten zijn gast tijdens de concerten. Zo maakt hij het die klanten naar de zin.

Het koor en sponsor tonen in al hun uitingen dat zij graag met elkaar worden geassocieerd. In een aangename en gastvrije ambiance bieden beiden een hoogwaardig product aan, waarbij de klant zich wél voelt. Bovendien gebruiken zowel de sponsor als het koor  het concert om de naamsbekendheid te vergroten en zo contact te leggen met mogelijk nieuwe geïnteresseerden. 

Voor sponsoren hebben we sponsorpakketten ontwikkeld. Hieronder volgt een beschrijving.
Pakket 1
Projectsponsoring.
Hoofdsponsor van een concert.
Deze vult het volledige of een substantieel deel op van het exploitatietekort van een concert. Honderd procent, minimaal vijftig procent.
Tegenprestatie:
-    advertentie in het programmaboekje (hele pagina).
-    logo op posters en flyers: maximale grootte (nader vast te stellen).
-    logo op website met doorlinking naar de bedrijfswebsite.
-    vrijkaarten; twee kaarten per €500, -
-    vip-behandeling vóór, tijdens en na het concert.

Pakket 2
Projectsponsoring.
Medesponsor.
Meerdere sponsors vullen een deel op van het exploitatietekort van een concert. Negenenveertig procent, minimaal twintig procent.
Tegenprestatie:
-    advertentie in het programmaboekje (halve pagina).
-    logo op posters en flyers: 0,5 x maximale grootte (nader vast te stellen).
-    logo op website met doorlinking naar de bedrijfswebsite.
-    vrijkaarten; twee kaarten per € 500, -
-    vip-behandeling vóór, tijdens en na het concert.


Pakket 3
Algemene ondersteuning voor de kas van de Vriendstichting van Het Oost-Nederlands Kamerkoor in de vorm van een jaarlijkse bijdrage. Minimaal € 500, -
Tegenprestatie:
-    logo in het programmaboekje (kwart pagina)
-    logo op de website met doorlinking naar de website.
-    Vrijkaarten; twee per € 500, -
-    vip-behandeling vóór, tijdens en na het concert.

Indien u zich voor meerdere jaren als hoofdsponsor aan het Oost-Nederlands Kamerkoor wilt verbinden overleggen we graag nader met u over de voorwaarden waaronder dit gebeurt.

U kunt een mail sturen naar de voorzitter van de Vrienden van het Oost-Nederlands Kamerkoor voor een afspraak en/of verdere informatie.

voorzitter@oostnederlandskamerkoor.nl

secretaris@oostnederlandskamerkoor.nl