Concertagenda 2023

Passieconcerten

Zaterdag 18  maart Catharinakerk Doetinchem
Aanvang 20:00 uur
Kaarten:

De voorverkoop voor dit concert is gesloten. Maar kom gerust naar de Catharinakerk in Doetinchem
Kaarten á € 20,-  zijn nog verkrijgbaar bij de kassa vanaf 19:30 uur per pin (bij voorkeur) of gepast contant. 

Zondag 19 maart Orgelpark Amsterdam
Aanvang 14:15 uur 
Voor Reservering/kaarten : 

Programmainfo door Wolfgang Sauseng

“Het programma van vandaag draait om het lijden van Christus, oorlog en lijden, hoop, een reis naar het licht en de verrijzenis.

IN ANGUSTIIS voor koor en orgel van Wolfgang Sauseng werd in 1991 tijdens de Golfoorlog geschreven. In 1798 noemde Joseph Haydn de Nelson-mis die hij schreef tijdens de Napoleontische oorlogen Missa in Angustiis. Volgens dit idee noemde Sauseng zijn werk op dezelfde manier om een ​​tijd van innerlijke en uiterlijke nood en grote onzekerheid te beschrijven.

De Toccata en de Kyrie-litanie openen het stuk, waarin teksten van Erich Fried en teksten uit de apocriefen, woorden en getuigenissen van Jezus die niet in de evangeliën voorkomen, aan bod komen.

Het motet Christus factus est van Anton Bruckner is waarschijnlijk een van de meest indrukwekkende beelden van de ‘verheerlijking’ op en door het kruis. In de tekst van het middeleeuwse lied wordt dit beeld uitgebreid tot het “Bloeiend Kruis”, een metafoor die op indrukwekkende wijze wordt gebruikt in de gotische architectuur.

Het motet “Tot ist alles. Alles tot’ was de focus van Wolfgang Sauseng’s 2002 “Passio Iesu secundum Ioannem”. Het stuk is gebaseerd op een postuum gedicht van de grote Oostenrijkse dichter Ingeborg Bachmann, geschreven in persoonlijke nood en ziekte. Verwijzingen naar het passieverhaal van de evangeliën klinken in prachtige taal.

Het koraalvoorspel “O Mensch, bewein´dein´Sünde Groß”, BWV 622 uit het “Orgelbüchlein” van Johann Sebastian Bach kan worden beschouwd als een van de centrale stukken van het gehele orgelwerk van de componist. Dezelfde koraalmelodie is in 1725 te horen in het grote openingskoor van de tweede versie van zijn Johannes Passion in dezelfde toonsoort Es majeur (Bach plaatst het refrein later in E majeur aan het einde van het eerste deel van de St. Matthäus Passion). Vandaag horen we vier coupletten van het koraal in de eenvoudige bewerking uit de “Vierstimmigen Choralgesängen  1784-1787”, BWV 402, aangevuld met Prelude en Fuga in c klein, BWV 546. Ook dit grootschalige orgelwerk doet denken aan de ” dubbelkoor” begin van de prelude en via het thema van de fuga, herinnerend aan het lijden van Christus, naar Bachs tweede grote Passie.

Traversée des Ténèbres van Wolfgang Sauseng, gecomponeerd tijdens de lockdown van 2020, is bedoeld als intermezzo-muziek voor een onvoltooide kerkopera. Het orgel in het Franse rietpleno symboliseert een schip dat zich door golven en stormen heen vecht en een volk uit de duisternis naar het licht brengt. “De duisternis wordt de absolute duisternis van de verwoestende overstroming. Het schip vaart tegen de stroom in…. Alle leven is stil, blijft in volledige onmacht” (uit het libretto van Andreas Obrecht). De meer recente migratiegeschiedenis en een hulpeloos handelend Europa gaven de stof een extra actueel accent.

Halleluja und Meditation/Dank sluiten het programma af na deze “reis naar het licht”. Centraal staat de gedachte aan de opstanding van Christus – hier met teksten uit het apocriefe evangelie van Thomas.”